Główna Księgowa (Andrychów / Zator)

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego firmy
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT)
 • Sporządzanie i analizowanie sprawozdań finansowych oraz ustalanie wyniku finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Sporządzanie raportów zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
 • Sporządzanie raportów i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, NBP)
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych
 • Odpowiedzialność za aktualizację polityki rachunkowości
 • Nadzorowanie i dokonywanie terminowości płatności zobowiązań
 • Obsługa kontroli podatkowych
 • Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii lub finansów i rachunkowości
 • Kilkuletnie doświadczenie w obszarze księgowości
 • Doskonała wiedza praktyczna, znajomość przepisów z zakresu podatków, rachunkowości
 • Biegła umiejętność obsługi komputera, m. in. Pakiet Office (Word, Excel)
 • Samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, dociekliwość i skrupulatność
 •  Odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków
 • Odporność na stres oraz umiejętność pracy w zespole pod presją czasu
 • Umiejętność organizowania i zarządzania pracą 3 osobowego zespołu

Continue reading „Główna Księgowa (Andrychów / Zator)”

Technik serwisu HVAC (KRAKÓW)

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • samodzielna obsługa techniczna urządzeń klimatyzacji i wentylacji
 • prowadzenie czynności serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych oraz chłodniczych na obiektach przemysłowych oraz użyteczności publicznej
 • dokonywanie przeglądów okresowych
 • prowadzenie dokumentacji serwisowej

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • doświadczenie w serwisowaniu i konserwacji urządzeń klimatyzacji lub wentylacji min. 2 lata
 • wykształcenie techniczne średnie lub zawodowe (preferowana specjalność HVAC)
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunki, schematy, instrukcje)
 • dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole
 • chęć poszerzania wiedzy z zakresu HVAC
 • prawo jazdy kat. B

Continue reading „Technik serwisu HVAC (KRAKÓW)”

Kierownik techniczny obiektu (Katowice)

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • nadzór i obsługa przeglądów prewencyjnych dot. systemów technicznych w budynkach,
 • nadzór nad przeglądami obiektów wynikającymi z prawa budowlanego oraz przeglądami urządzeń i sprzętu wynikającymi z dokumentacji techniczno- ruchowej,
 • nadzór nad służbami technicznymi oraz firmami zajmującymi się przeglądami serwisowymi, pracami konserwacyjnymi oraz usuwaniem awarii i usterek,
 • opracowywanie rocznych harmonogramów przeglądów instalacji technicznych i urządzeń zamontowanych w budynkach,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą budynków w tym korespondencja ze służbami technicznymi, firmami zewnętrznymi i klientem,
 • co miesięczne ustalanie grafiku służb technicznych,
 • rozliczanie z przepracowanych godzin pracy pracowników technicznych biorących udział w obsłudze technicznej nieruchomości,
 • prowadzenie magazynu części zamiennych i materiałów,
 • regularne spotkanie z klientem

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • wykształcenie techniczne /preferowana specjalność: elektryczna/mechaniczna/ automatyka/ budownictwo,
 • min. 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w zarządzaniu obiektami klasy A
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację (B2)
 • umiejętności interpersonalne (komunikatywność, umiejętność zarządzania zespołem),
 • wiedza techniczna, znajomość zagadnień obsługi instalacji budynkowych (BMS, instalacje went-klim, instalacje elektryczne),
  praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office /Word, Excel/ AutoCAD/ narzędzi Help Desk,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • doskonała organizacja czasu pracy

Continue reading „Kierownik techniczny obiektu (Katowice)”

Kierownik techniczny obiektu (Warszawa)

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • nadzór i obsługa przeglądów prewencyjnych dot. systemów technicznych w budynkach,
 • nadzór nad przeglądami obiektów wynikającymi z prawa budowlanego oraz przeglądami urządzeń i sprzętu wynikającymi z dokumentacji techniczno- ruchowej,
 • nadzór nad służbami technicznymi oraz firmami zajmującymi się przeglądami serwisowymi, pracami konserwacyjnymi oraz usuwaniem awarii i usterek,
 • opracowywanie rocznych harmonogramów przeglądów instalacji technicznych i urządzeń zamontowanych w budynkach,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą budynków w tym korespondencja ze służbami technicznymi, firmami zewnętrznymi i klientem,
 • co miesięczne ustalanie grafiku służb technicznych,
 • rozliczanie z przepracowanych godzin pracy pracowników technicznych biorących udział w obsłudze technicznej nieruchomości,
 • prowadzenie magazynu części zamiennych i materiałów,
 • regularne spotkanie z klientem

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • wykształcenie techniczne /preferowana specjalność: elektryczna/mechaniczna/ automatyka/ budownictwo,
 • min. 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w zarządzaniu obiektami klasy A
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację (B2)
 • umiejętności interpersonalne (komunikatywność, umiejętność zarządzania zespołem),
 • wiedza techniczna, znajomość zagadnień obsługi instalacji budynkowych (BMS, instalacje went-klim, instalacje elektryczne),
  praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office /Word, Excel/ AutoCAD/ narzędzi Help Desk,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • doskonała organizacja czasu pracy

Continue reading „Kierownik techniczny obiektu (Warszawa)”

KIEROWNIK PRODUKCJI (ZATOR)

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • Nadzorowanie całokształtu działalności produkcyjnej zakładu, zarządzanie pracą parku maszynowego,
 • Planowanie pracy podległego zespołu (ok. 80 osób) oraz wyznaczenie priorytetów
 • Kontrola wydajności pracy,
 • Nadzorowanie działalności technicznej zakładu zwłaszcza w zakresie opracowywania i przygotowania do wdrożenia nowych uruchomień,
 • Nadzór nad bieżącym przygotowaniem i opracowaniem kompletnej dokumentacji techniczno-technologicznej na produkowane wyroby,
 • Nadzór nad jakością w trakcie produkcji oraz kreowanie nowych rozwiązań w tym zakresie,
 • Wyszukiwanie optymalnych usprawnień w procesie produkcji,
 • Wdrażanie i propagowanie rozwiązań redukujących koszty produkcji,
 • Sporządzanie raportów z wykonywanej pracy

Continue reading „KIEROWNIK PRODUKCJI (ZATOR)”

SPECJALISTA DS. LOGISTYKI I ZAKUPÓW (STRASZYN)

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • Zarządzanie obrotem towarów magazynowych w systemie ERP, weryfikacja i aktualizacja stanów towarowych,
 • Bieżąca współpraca z dostawcami w zakresie zamówień, terminów dostaw, zmian cen, nowych produktów, reklamacji, wymaganej dokumentacji,
 • Aktywne poszukiwanie przewoźników, dopasowanie oferty przewoźników do potrzeb firmy, optymalizacja kosztów transportu ,
 • Organizacja transportów krajowych i międzynarodowych wraz z kontrolą terminowości i śledzeniem dostaw,
 • Nadzór, segregacja i archiwizacja dokumentów związanych z dystrybucją towarów w kraju i za granicą oraz towarzyszącym realizacji zamówień zakupu,
 • Wsparcie w poszukiwaniu nowych rozwiązań usprawniających obsługę logistyczną oraz optymalizujących ich koszty,
 • Współpraca z magazynem, działem sprzedaży oraz handlowym w zakresie działań logistycznych,
 • Przygotowanie raportów i zestawień.

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • Doświadczenia na analogicznym stanowisku,
 • Wykształcenia wyższego (absolwenci mile widziani),
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu minimum dobrym,
 • Dobrej znajomość środowiska MS Office: Excel, Word,
 • Zaangażowania w wykonywane obowiązki, umiejętności pracy w grupie, komunikatywności, dokładności i zdolności analitycznego myślenia.

Continue reading „SPECJALISTA DS. LOGISTYKI I ZAKUPÓW (STRASZYN)”

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z J. NIEMIECKIM (ŚRODA WIELKOPOLSKA)

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • terminowa i sprawna obsługa klienta z powierzonego obszaru
 • realizacja planów sprzedażowych
 • przyjmowanie i wprowadzanie zamówień do systemu
 • udzielanie klientom szczegółowych informacji na temat produktów i reklamacji
 • informowanie klientów o wszelkich promocjach i zmianach w ofercie

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • znajomość języka niemieckiego na poziomie C1
 • systematyczność
 • obowiązkowość
 • nie wymagamy doświadczenia sprzedażowego – najważniejsza jest znajomość języka

Continue reading „SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z J. NIEMIECKIM (ŚRODA WIELKOPOLSKA)”

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z J. FRANCUSKIM (ŚRODA WIELKOPOLSKA)

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • terminowa i sprawna obsługa klienta z powierzonego obszaru
 • realizacja planów sprzedażowych
 • przyjmowanie i wprowadzanie zamówień do systemu
 • udzielanie klientom szczegółowych informacji na temat produktów i reklamacji
 • informowanie klientów o wszelkich promocjach i zmianach w ofercie

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • znajomość języka francuskiego na poziomie C1
 • systematyczność
 • obowiązkowość
 • nie wymagamy doświadczenia sprzedażowego – najważniejsza jest znajomość języka

Continue reading „SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z J. FRANCUSKIM (ŚRODA WIELKOPOLSKA)”

Key Account Manager (Gdańsk)

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów w regionie woj. Pomorskiego,
 • Utrzymywanie pozytywnych relacji oraz współpraca z bieżącymi Klientami firmy,
 • Realizacja planów sprzedażowych,
 • Monitorowanie potrzeb Klientów, analiza rynku oraz konkurencji,
 • Zarządzanie zespołem i Oddziałem Gdańskim,
 • Udział w wydarzeniach branżowych.

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • Doświadczenie w pracy w obszarze sprzedaży, mile widziane doświadczenie w branży armatury przemysłowej,
 • Znajomość rynku i Klientów przemysłowych,
 • Duża samodzielność i motywacja do pracy,
 • Wysokie zdolności interpersonalne,
 • Prawo jazdy kat. B.

Continue reading „Key Account Manager (Gdańsk)”

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA (GDAŃSK, DZIELNICA ORUNIA)

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • Przyjmowanie zamówień od Klientów, przetwarzanie ich w systemie, potwierdzanie terminów realizacji, informowanie o ewentualnych zmianach terminów dostaw,
 • Tworzenie ofert dla Klientów i ewentualne negocjowanie warunków sprzedaży,
 • Monitorowanie statusów dostaw,
 • Generowanie faktur sprzedażowych,
 • Monitorowanie płatności obsługiwanych Klientów,
 • Budowanie relacji biznesowych,
 • Realizacja celów sprzedażowych,
 • Współpraca w zespole z przedstawicielem handlowym.

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Bardzo mile widziane doświadczenie w branży instalacji przemysłowych,
 • Doświadczenie w sprzedaży i telefonicznej obsłudze Klienta,
 • Wysokie zdolności interpersonalne, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole sprzedażowym,
 • Duża samodzielność, odpowiedzialność i motywacja do pracy,
 • Znajomość MS Office.

Continue reading „SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA (GDAŃSK, DZIELNICA ORUNIA)”