Kierownik Produkcji (okolice Mińska Mazowieckiego)

DLACZEGO WARTO?

 • Naszym Klientem jest polska firma z branży spożywczej – producent i marka ekskluzywnych świeżych głęboko mrożonych makaronów,
 • Praca w firmie dynamicznie rozwijającej się zarówno pod kątem produktowym jak przychodowym,
 • Możliwość realizowania ciekawych projektów w obszarze produkcji.

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • Realizacja zadań wynikających z wewnętrznych aktów prawnych, regulujących wszelkie kwestie związane z bieżącym zarządzeniem w Spółce powierzonymi obszarami,
 • Ustalanie założeń i wytycznych do opracowania planów w zakresie produkcji, postępu technicznego, technologii, zużycia materiałów i surowców, inwestycji, remontów bieżących i kapitalnych oraz innych zagadnień dotyczących zakresu funkcjonowania obszaru produkcyjnego,
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego, pod kątem właściwej organizacji pracy, efektywnej pracy maszyn i urządzeń oraz dyscypliny technologicznej,
 • Kontrola nad wdrażaniem i przestrzeganiem w podległym obszarze powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów regulujących funkcjonowanie Spółki, w tym regulaminów, uchwał, zarządzeń i innych,
 • Organizacja bezpiecznej pracy i kierowanie działalnością powierzonego obszaru w sposób zabezpieczający ciągłość, rytmiczność i bezawaryjność produkcji,
 • Sprawowanie nadzoru nad pracą wszystkich podległych pracowników,
 • Organizacja i nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcji wyrobów zgodnie z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością,
 • Realizacja zadań zmierzających do doskonalenia produkcji,
 • Współpraca z obszarem handlowym, finansowo-księgowym oraz administracji w zakresie Rozliczeń, obiegu dokumentacji, ewidencji czasu pracy oraz spraw pracowniczych,
 • Utrzymanie ciągłości produkcji na zaplanowanym poziomie przy stałych parametrach techniczno – technologicznych,
 • Zabezpieczenie prawidłowego przebiegu procesu produkcyjnego zgodnie z obowiązującymi metodami technologicznymi,
 • Stała dbałości o jakościowe wyniki produkcji oraz wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującą dokumentacją technologiczną oraz wymaganiami systemu zarządzania jakością,
 • Eliminacja wszelkich negatywnych zjawisk mających wpływ, na jakość produktu finalnego, rytmikę przerobu i straty produkcyjne,
 • Kontrola zużycia materiałów i surowców, przestrzeganie wyznaczonych norm i wskaźników zużycia,
 • Nadzór nad właściwą eksploatacją parku maszynowego z uwzględnieniem zagadnień bhp i ppoż.,
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny prac w czasie procesu produkcyjnego.

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • Preferowane wykształcenie wyższe, z zakresu zarządzania produkcją,
 • Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w branży spożywczej,
 • Znajomość j. angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • Wiedza praktyczna w zakresie przebiegu procesu produkcji, kierowania i zarządzania zasobami ludzkim,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i doskonała organizacja pracy własnej,
 • Znajomość systemów informatycznych z zakresu zarządzania produkcją,
 • Bardzo dobre umiejętności wykorzystania pakietu Office,
 • Umiejętność podejmowania uzasadnionego ryzyka, gotowość do pracy zespołowej, dojrzałość emocjonalna, łatwość nawiązywanie kontaktu z innymi ludźmi, kreatywność, odporność na stres, konsekwencja w działaniu,
 • Umiejętność pracy zespołowej w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu.

FIRMA OFERUJE:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia (10000-12000 zł brutto),
 • Pakiet opieki medycznej oraz świadczenia socjalne,
 • Możliwości dalszego rozwoju i poszerzania kompetencji,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Pracę na kluczowym dla organizacji stanowisku oraz posiadanie realnego wpływu na funkcjonowanie i rozwój działu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *