STREFA KANDYDATA

Witamy w platformie stworzonej specjalnie dla Ciebie!

Twoja kariera stanęła w miejscu, a Ty nadal chcesz się rozwijać?

Możemy Ci w tym pomóc!

AKTUALNE OFERTY PRACY

Kierownik Produkcji (okolice Mińska Mazowieckiego)

DLACZEGO WARTO?

 • Naszym Klientem jest polska firma z branży spożywczej - producent i marka ekskluzywnych świeżych głęboko mrożonych makaronów,
 • Praca w firmie dynamicznie rozwijającej się zarówno pod kątem produktowym jak przychodowym,
 • Możliwość realizowania ciekawych projektów w obszarze produkcji.

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • Realizacja zadań wynikających z wewnętrznych aktów prawnych, regulujących wszelkie kwestie związane z bieżącym zarządzeniem w Spółce powierzonymi obszarami,
 • Ustalanie założeń i wytycznych do opracowania planów w zakresie produkcji, postępu technicznego, technologii, zużycia materiałów i surowców, inwestycji, remontów bieżących i kapitalnych oraz innych zagadnień dotyczących zakresu funkcjonowania obszaru produkcyjnego,
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego, pod kątem właściwej organizacji pracy, efektywnej pracy maszyn i urządzeń oraz dyscypliny technologicznej,
 • Kontrola nad wdrażaniem i przestrzeganiem w podległym obszarze powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów regulujących funkcjonowanie Spółki, w tym regulaminów, uchwał, zarządzeń i innych,
 • Organizacja bezpiecznej pracy i kierowanie działalnością powierzonego obszaru w sposób zabezpieczający ciągłość, rytmiczność i bezawaryjność produkcji,
 • Sprawowanie nadzoru nad pracą wszystkich podległych pracowników,
 • Organizacja i nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcji wyrobów zgodnie z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością,
 • Realizacja zadań zmierzających do doskonalenia produkcji,
 • Współpraca z obszarem handlowym, finansowo-księgowym oraz administracji w zakresie Rozliczeń, obiegu dokumentacji, ewidencji czasu pracy oraz spraw pracowniczych,
 • Utrzymanie ciągłości produkcji na zaplanowanym poziomie przy stałych parametrach techniczno – technologicznych,
 • Zabezpieczenie prawidłowego przebiegu procesu produkcyjnego zgodnie z obowiązującymi metodami technologicznymi,
 • Stała dbałości o jakościowe wyniki produkcji oraz wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującą dokumentacją technologiczną oraz wymaganiami systemu zarządzania jakością,
 • Eliminacja wszelkich negatywnych zjawisk mających wpływ, na jakość produktu finalnego, rytmikę przerobu i straty produkcyjne,
 • Kontrola zużycia materiałów i surowców, przestrzeganie wyznaczonych norm i wskaźników zużycia,
 • Nadzór nad właściwą eksploatacją parku maszynowego z uwzględnieniem zagadnień bhp i ppoż.,
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny prac w czasie procesu produkcyjnego.

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • Preferowane wykształcenie wyższe, z zakresu zarządzania produkcją,
 • Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w branży spożywczej,
 • Znajomość j. angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • Wiedza praktyczna w zakresie przebiegu procesu produkcji, kierowania i zarządzania zasobami ludzkim,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i doskonała organizacja pracy własnej,
 • Znajomość systemów informatycznych z zakresu zarządzania produkcją,
 • Bardzo dobre umiejętności wykorzystania pakietu Office,
 • Umiejętność podejmowania uzasadnionego ryzyka, gotowość do pracy zespołowej, dojrzałość emocjonalna, łatwość nawiązywanie kontaktu z innymi ludźmi, kreatywność, odporność na stres, konsekwencja w działaniu,
 • Umiejętność pracy zespołowej w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu.

FIRMA OFERUJE:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia (10000-12000 zł brutto),
 • Pakiet opieki medycznej oraz świadczenia socjalne,
 • Możliwości dalszego rozwoju i poszerzania kompetencji,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Pracę na kluczowym dla organizacji stanowisku oraz posiadanie realnego wpływu na funkcjonowanie i rozwój działu.

Zainteresowany? Prześlij nam swoje CV!

Kierownik Techniczny Obiektu (okolice Olsztyna)

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • Koordynowanie działań dotyczących obsługi technicznej obiektu, zgodnie z umową zawartą z Klientem,
 • Zarządzanie grupą techników w zakresie obsługi infrastruktury technicznej budynku,
 • Współpraca z Zarządcą i Najemcą obiektu,
 • Obsługa Najemców w zakresie realizacji zleceń dotyczących infrastruktury technicznej,
 • Nadzór nad wykonywaniem prac konserwacyjnych oraz usuwaniem bieżących awarii instalacji budynku (elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych, przeciwpożarowych, sterowania i automatyki),
 • Ofertowanie prac podwykonawców i nadzór nad pracami realizowanymi przez podwykonawców oraz firmy zewnętrzne, Sporządzanie planów remontów i inwestycji modernizacyjnych, budżetu usług
 • Opracowywanie raportów dotyczących realizowanych usług,
 • Analizowanie zużycia mediów, podejmowanie działań ograniczających ich zużycie, rekomendowanie przedsięwzięcie energooszczędnych.

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • Znajomość przepisów BHP,
 • Doświadczenie w zakresie obsługi systemów BMS oraz niskoprądowych (SAP, DSO, CCTV, KD, SSWiN), instalacji: HVAC, elektrycznych, wod-kan., gazowych, ppoż.
 • Uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Zaawansowane umiejętności w obsłudze komputera oraz MS Office, w tym Excel,
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej obiektu,
 • Minimum 3 lata doświadczenia w obsłudze technicznej obiektów o powierzchni powyżej 8.000 m2, preferowany 1 rok doświadczenia na stanowisku Kierownika Obsługi Technicznej Obiektu
 • Preferowane wykształcenie wyższe / dopuszczalne średnie techniczne
 • Znajomość języka angielskiego / niemieckiego w stopniu podstawowym - umiejętność zrozumienia Najemców obcojęzycznych zgłaszających awarię, uprzejmej odpowiedzi, wypełnienie raportów w języku angielskim
 • Dobra organizacja pracy własnej i podległego personelu,
 • Zdolności analityczne,
 • Odporność na stres,
 • Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Umiejętność słuchania,
 • Wysoka kultura osobista.

FIRMA OFERUJE:

 • Umowa na czas nieokreślony,
 • Bonusy: premia roczna uznaniowa (typowo przy dobrych wynikach pracy 1,2 miesięcznego wynagrodzenia),
 • Narzędzia pracy: komputer, telefon komórkowy, inne niezbędne narzędzia,
 • Bonusy: opieka medyczna, możliwość dołączenia do multisport, atrakcyjny pakiet ubezpieczenia grupowego,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie (do ustalenia).

Zainteresowany? Prześlij nam swoje CV!

Przedstawiciel handlowy (Łódź) Rejon działania: woj. mazowieckie, woj. kujawsko-pomorskie, woj. wielkopolskie

Naszym Klientem jest producent z branży armatury przemysłowej.ZADANIA NA STANOWISKU:

 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów w regionach woj. Mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego,
 • Utrzymywanie pozytywnych relacji oraz współpraca z bieżącymi Klientami firmy,
 • Realizacja planów sprzedażowych,
 • Monitorowanie potrzeb Klientów, analiza rynku oraz konkurencji,
 • Udział w wydarzeniach branżowych

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • Doświadczenie w pracy w obszarze sprzedaży, mile widziane doświadczenie w branży armatury przemysłowej,
 • Znajomość rynku i Klientów przemysłowych,
 • Duża samodzielność i motywacja do pracy,
 • Wysokie zdolności interpersonalne,
 • Chęć działania i nauki nowej branży, produktów,
 • Prawo jazdy kat. B.

FIRMA OFERUJE:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Wynagrodzenie podstawowe plus premie,
 • Niezbędne narzędzia pracy (samochód, telefon, laptop).

Zainteresowany? Prześlij nam swoje CV!

Doradca techniczno-handlowy (Polska północno-wschodnia)

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • praca na wyznaczonym terenie
 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z klientami
 • sprzedaż farb przemysłowych do firm produkcyjnych
 • sporządzanie ofert techniczno-handlowych
 • pozyskiwanie zamówień oraz nadzór nad ich realizacją
 • doradztwo w zakresie wyboru rozwiązań technicznych i technologi i realizacja planów sprzedaży

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • wykształcenie średnie, preferowane wyższe
 • wysoka motywacja oraz nastawienie na rozwój i osiągnięcie wyznaczonych celów
 • znajomości obsługi komputera w zakresie środowiska Windows
 • prawo jazdy kat. B – gotowość do pracy w terenie
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w sprzedaży wyrobów malarskich do przemysłu drzewnego

FIRMA OFERUJE:

 • stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • motywacyjny system wynagradzania
 • możliwość doskonalenia zawodowego
 • niezbędne narzędzia pracy - samochód służbowy, komputer oraz telefon komórkowy

Zainteresowany? Prześlij nam swoje CV!

Kierownik Techniczny Obiektu (Poznań)

Naszym Klientem jest czołowa na polskim rynku firma z branży Technical Facility Management, będąca również częścią dużej organizacji międzynarodowej o ponad stuletniej tradycji.

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • koordynowanie działań dotyczących obsługi technicznej obiektu, zgodnie z umową zawartą z Klientem
 • zarządzanie grupą techników w zakresie obsługi infrastruktury technicznej budynku (2 osoby)
 • współpraca z Zarządcą obiektu
 • obsługa Najemców w zakresie realizacji zleceń dotyczących infrastruktury technicznej,
 • nadzór nad wykonywaniem prac konserwacyjnych oraz usuwaniem bieżących awarii instalacji budynku (elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych, przeciwpożarowych, sterowania i automatyki)
 • ofertowanie prac podwykonawców i nadzór nad pracami realizowanymi przez podwykonawców oraz firmy zewnętrzne
 • monitoring i zarządzanie gwarancjami
 • sporządzanie planów remontów i inwestycji modernizacyjnych, budżetu usług
 • opracowywanie raportów dotyczących realizowanych usług
 • analizowanie zużycia mediów, podejmowanie działań ograniczających ich zużycie, rekomendowanie przedsięwzięć energooszczędnych

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • znajomość przepisów BHP,
 • doświadczenie w zakresie obsługi systemów BMS oraz niskoprądowych (SAP, DSO, CCTV, KD, SSWiN), instalacji: HVAC, elektrycznych, wod-kan., gazowych, ppoż.
 • uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętności w obsłudze komputera oraz MS Office, w tym Excel
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej obiektu,
 • minimum 8 lat w obsłudze technicznej budynków klasy A, w tym minimum 2 lata na stanowisku Kierownika Obsługi Technicznej lub Koordynatora/Lidera Obiektu
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • preferowane wykształcenie wyższe techniczne/dopuszczalne średnie techniczne
 • j. angielski w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację branżową/ umiejętność zrozumienia Najemców obcojęzycznych zgłaszających awarię, uprzejmej odpowiedzi, wypełnienie raportów w języku angielskim
 • dobra organizacja pracy własnej i podległego personelu.
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi
 • umiejętność słuchania
 • wysoka kultura osobista

FIRMA OFERUJE:

 • umowę na czas nieokreślony
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • bonusy: opieka medyczna, możliwość dołączenia do multisport, atrakcyjny pakiet ubezpieczenia grupowego
 • komputer, telefon komórkowy, niezbędne narzędzia obiektowe

Zainteresowany? Prześlij nam swoje CV!

Starszy Specjalista ds. kadr i płac (Kraków)

Naszym Klientem jest firma specjalizująca się w branży Facility Management działająca na rynku od kilkunastu lat, obsługująca nieruchomości na terenie Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Katowic.

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • Bieżąca obsługa kadrowo – płacową firmy
 • Administracja personalna (nawiązanie, rozwiązanie stosunku pracy)
 • Aktualizacja danych w systemach komputerowych,
 • Sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • Obsługa pracowników w zakresie pakietów medycznych i benefit
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w programie Płatnik
 • Sporządzanie deklaracji do US, GUS, ZUS, PFRON
 • Kompleksowe rozliczanie wynagrodzeń pracowników, sporządzanie list płac
 • Przygotowywanie dla pracowników zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Redagowanie dokumentów i pism pracowniczych,
 • Dopełnianie formalności związanych z rozwiązywaniem umów i pracę,
 • Dokonywanie bieżących zgłoszeń/korekt/zmian i wyrejestrowań z ZUS-u.
 • Reprezentowanie pracodawcy podczas kontroli organów zewnętrznych: audyty, ZUS, PIP itp.

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – 3 lata na stanowisku samodzielnym, w firmie powyżej 100 pracowników
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Psychologia, Prawo, Zarządzanie ZL)
 • Wiedza z zakresu kadr i płac
 • Znajomość programów kadrowo – płacowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
 • Praktyczna znajomość Prawa Pracy
 • Dobra znajomość przepisów podatkowych i ubezpieczeń społecznych
 • Gotowość do rozwoju swoich kompetencji
 • Szeroko rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 • Empatia i otwartość
 • Bardzo dobra organizacja pracy i skrupulatność
 • Prawo jazdy kat. B - czynne


FIRMA OFERUJE:

 • Stałą, stabilną pracę w oparciu o UoP
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Kartę Multisport i prywatną opiekę medyczną oraz inne benefity (np. język angielski).

Zainteresowany? Prześlij nam swoje CV!

Pracownik administracyjny (Pruszków)

DLACZEGO WARTO?

 • Naszym Klientem jest skandynawski, bardzo dobry pracodawca z branży FMCG
 • Praca odbywa się w miłej atmosferze, w profesjonalnym zespole
 • Firma cały czas się rozwija - obecnie zakład w Pruszkowie jest w trakcie rozbudowy

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • Zamawianie i serwisowanie (pralnia) odzieży i obuwia roboczego dla pracowników.
 • Przyjmowanie i wydawanie odzieży roboczej pracownikom oraz systematyczne prowadzenie w tym zakresie odpowiednich rejestrów.
 • Bieżące zamawianie i wydawanie środków czystości oraz zapewnienie ich ciągłej dostępności.
 • Terminowe sporządzanie kart pracy pracowników bezpośrednio produkcyjnych.
 • Przygotowywanie towaru i sprzedaż wyrobów w kiosku firmowym.
 • Drukowanie, tworzenie i zamawianie etykiet na potrzeby zakładu oraz zapewnienie utrzymywania ich aktualnej bazy.
 • Współpraca z firmą świadczącą usługi w zakresie serwisowania drukarek.
 • Pomoc w zakresie tworzenia, drukowania, kserowania dokumentów produkcyjnych.
 • Zamawianie drobnego sprzętu na potrzeby produkcji (zgodnie z zamówieniami od kierowników).
 • Praca w godzinach 6:00 – 14:00

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Posiadanie badań sanitarno-epidemiologicznych (książeczka sanepidowska)
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Znajomość języka angielskiego

FIRMA OFERUJE:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Wynagrodzenie na poziomie 3400 zł brutto
 • Ubezpieczenie grupowe oraz pakiet medyczny
 • Pakiet świadczeń socjalnych

Zainteresowany? Prześlij nam swoje CV!

Elektromechanik Utrzymania Ruchu (Pruszków)

DLACZEGO WARTO?

 • Naszym Klientem jest skandynawski, bardzo dobry pracodawca z branży FMCG
 • Praca odbywa się w miłej atmosferze, w nierotującym zespole
 • Firma cały czas się rozwija - obecnie zakład w Pruszkowie jest w trakcie rozbudowy

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • Montaż, konserwacja i naprawa urządzeń technicznych, elektrycznych i maszyn produkcyjnych
 • Bieżąca kontrola instalacji elektrycznych, urządzeń zabezpieczających i sterujących
 • Praca w systemie trzyzmianowym

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • wykształcenie min. średnie techniczne lub zawodowe kierunkowe
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie w naprawie i konserwacji urządzeń produkcyjnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność, systematyczność, zdolność samoorganizacji pracy
 • uprawnienia SEP do 1 kV
 • mile widziane posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych

FIRMA OFERUJE:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie (w miarę możliwości dostosowane do oczekiwań Kandydata)
 • Możliwość podnoszenia swoich kompetencji poprzez udział w szkoleniach
 • Ubezpieczenie grupowe oraz pakiet medyczny
 • Pakiet świadczeń socjalnych (m.in „Wakacje pod gruszą” oraz premie świąteczne)

Zainteresowany? Prześlij nam swoje CV!

Projektant instalacji sanitarnych (Wrocław)

Naszym Klientem jest producent systemów wentylacji okiennej i technologii odzyskiwania ciepła.


DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W NASZEJ REKRUTACJI?

 • Praca w młodej stabilnej firmie o kapitale zagranicznym oferującej produkty cieszące się bardzo dobrą opinią wśród klientów.
 • Możliwość awansu na stanowisko Managera zespołu, Kierownika projektu.
 • Praca w ambitnym i profesjonalnym zespole.

ZADANIA NA STANOWISKU

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za samodzielne wykonywanie projektów sanitarnych wraz z kompletacją dokumentacji oraz za nadzór nad zespołem i koordynacją pracy asystentów (4 osoby).

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • obsługa programu cad wraz z nakładkami branżowymi w stopniu co najmniej dobrym
 • znajomość programu Instal Soft 4 pakiet TS (woda i kanalizacja) oraz pakietu HCR+OZC,
 • odpowiedzialność i rzetelność
 • zdolności analityczne
 • doświadczenie w pracy pod presją czasu, wymagającej umiejętności organizacyjnych i samodzielności,
 • sprawna obsługa komputera i pakietu Microsoft Office
 • doświadczenie/staż w biurze projektowym instalacji sanitarnych lub na budowie przy realizacji zadań związanych z instalacjami sanitarnymi
 • uprawnienia projektanta sanitarnego lub zaawansowany etap ich zdobywania
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym

FIRMA OFERUJE:

 • współpracę w ramach umowy o pracę lub b2b
 • stabilną pracę w zespołach profesjonalistów
 • niezbędne narzędzia i przeszkolenie
 • konkurencyjne wynagrodzenie - 3500 – 5000 zł netto (w zależności od doświadczenia, możliwe do negocjacji)
 • możliwości awansu i rozwoju w ramach międzynarodowej organizacji
 • dodatkowe benefity pozapłacowe (ubezpieczenie, itp.)
 • możliwość szkoleń branżowych i z zakresu obsługi programów projektowych

Zainteresowany? Prześlij nam swoje CV!

Dyspozytor kolejowy (Warszawa)

Naszym Klientem jest licencjonowany przewoźnik kolejowy.


ZADANIA NA STANOWISKU:

 • planowanie i nadzór pracy drużyn trakcyjnych w oparciu o bieżące zadania eksploatacyjne
 • prowadzenie spraw w zakresie obsługi trakcyjnej pociągów
 • bieżąca obsługa procesu transportu kolejowego realizowanych kontraktów i zleceń
 • planowanie kursów pociągów
 • monitorowanie przebiegu pociągów spółki
 • praca administracyjna związana z realizacją zleceń

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • minimum 2 lata doświadczenie na podobnym stanowisku u przewoźnika kolejowego
 • mile widziane wykształcenie wyższe
 • znajomość obowiązujących procedur, regulaminów i instrukcji z zakresu eksploatacji taboru
 • znajomość zagadnień związanych z pracą drużyn trakcyjnych
 • znajomość obsługi komputera oraz pakietu MC Office
 • mile widziana znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego
 • dokładność i umiejętność analitycznego myślenia
 • duża samodzielność i odpowiedzialność
 • gotowość do pracy w systemie 24/7 (praca w równoważnym systemie czasu pracy)

FIRMA OFERUJE:

 • stabilną pracę w oparciu o umowę o pracę w spółce o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość realizacji zadań o dużym stopniu samodzielności
 • pracę w zgranym zespole
 • możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Zainteresowany? Prześlij nam swoje CV!

Doradca Techniczno Handlowy (Katowice)

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W NASZEJ REKRUTACJI?

 • Praca w stabilnej, działającej od lat 90' firmie będącej jedną z trzech najważniejszych spółek w segmencie sprzedaży i serwisu opon.
 • Realna możliwość podniesienia swoich kompetencji. Firma stawia na najwyższy poziom wiedzy i wyszkolenia swoich Pracowników.
 • Praca w przyjaznej atmosferze w zgranym, niewielkim zespole. Oddział w Katowicach liczy obecnie 10 osób.

ZADANIA NA STANOWISKU

 • Sprzedaż asortymentu opon ciężarowych, rolniczych i przemysłowych oraz usług powiązanych (na terenie całego śląska)
 • Udział w spotkaniach handlowych
 • Profesjonalne doradztwo techniczne
 • Przygotowywanie ofert dla Klientów
 • Wsparcie BOK Katowice.

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • zaangażowanie i odpowiedzialność
 • determinacja w realizowaniu wyznaczonych celów
 • doskonała organizacja pracy i samodyscyplina
 • wysoka kultura osobistej
 • pewność siebie
 • prawo jazdy
 • znajomość pakietu office, w tym excela
 • znajomość j. angielskiego (mile widziane)

FIRMA OFERUJE:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu umowy o pracę
 • wynagrodzenie podstawowe + prowizyjne zależne od osiągniętych wyników
 • benefity w postaci ubezpieczenia, pakietu medycznego oraz karty benefit system
 • szereg szkoleń produktowych oraz sprzedażowych
 • narzędzia pracy: telefon, laptop oraz samochód służbowy (również do wykorzystania w celach prywatnych)

Zainteresowany? Prześlij nam swoje CV!

SALES REPRESENTATIVE (WARSZAWA)

Naszym Klientem jest prosperująca od ponad 20 lat firma specjalizująca się w integracji, dostawie i instalacji kompletnych linii pakujących. 


ZADANIA NA STANOWISKU:

 • Poszukiwanie nowych potencjalnych Klientów przez ogólnodostępne kanały komunikacji
 • Pozyskiwanie nowych Klientów na targach, spotkaniach handlowych
 • Konsulting w zakresie doboru optymalnych urządzeń dla Klientów
 • Udział w spotkaniach handlowych, konferencjach, delegacjach i targach branżowych
 • Przygotowywanie ofert dla Klientów
 • Kontakty z europejskimi dostawcami maszyn
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej do projektów (przy wsparciu działu technicznego)
 • Uczestnictwo w odbiorach urządzeń u europejskich producentów
 • Liczne wyjazdy do Klientów w całej Polsce
 • Negocjacje kontraktów, przygotowywanie umów przy wsparciu działu prawnego.


OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • biegła znajomość języka angielskiego
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, rzetelność
 • biegła obsługa pakietu MS Office: Excel, Word, Powerpoint, Outlook
 • podstawowa znajomość programów wsparcia projektowania (CAD)
 • perfekcyjna znajomość języka polskiego
 • wysoka kultura osobista
 • chęć długofalowej współpracy (co najmniej 3 lata)
 • skuteczność w realizowaniu wyznaczonych celów
 • samodzielność, kreatywność
 • gotowość do częstych podróży
 • prawo jazdy

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w branży automatyzacji lub dostaw b2b do zakładów produkcyjnych
 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
 • chęć rozwoju osobistego i uczenia się
 • wykształcenie techniczne
 • znajomość innych języków obcych

FIRMA OFERUJE:

 • przyjazną atmosferę butikowej firmy z młodym energicznym zespołem
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • premie za wypracowanie celów
 • możliwość awansu na stanowisko kierownicze
 • samodzielność i decyzyjność w sprawach związanych z danym stanowiskiem pracy
 • możliwość zdobywania dużego doświadczenia w ramach współpracy przy realizowanych projektach
 • samochód do celów służbowych i inne niezbędne narzędzia do pracy
 • możliwość rozwoju i pozyskiwania nowych kompetencji technicznych i sprzedażowych

Zainteresowany? Prześlij nam swoje CV!

Koordynator HVAC (Kraków)

Naszym Klientem jest firma specjalizująca się w branży Facility Management działająca na rynku od kilkunastu lat, obsługująca nieruchomości na terenie Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Katowic.

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przeglądów urządzeń i instalacji HVAC,
 • wyceny usług konserwacji, serwisu i napraw urządzeń i instalacji HVAC,
 • wsparcie techniczne dla Klientów
 • koordynacja pracy na obiektach


OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe na kierunku Wentylacja i Klimatyzacja lub pokrewne
 • minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku
 • doświadczenie w serwisowaniu lub montażu systemów HVAC
 • chęć poszerzania praktycznej wiedzy z zakresu HVAC
 • prawo jazdy kategorii B

FIRMA OFERUJE:

 • stałą, stabilną pracę w oparciu o UoP lub B2B
 • atrakcyjne wynagrodzenie zależne od doświadczenia
 • możliwość poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w szkoleniach branżowych
 • możliwość dalszego rozwoju i awansu
 • udział w ciekawych projektach
 • kartę Benefit oraz Pakiet Medyczny

Zainteresowany? Prześlij nam swoje CV!

Specjalista ds. zakupów (Warszawa)

Naszym Klientem jest czołowa na polskim rynku firma z branży Technical Facility Management, będąca również częścią dużej organizacji międzynarodowej o ponad stuletniej tradycji.


ZADANIA NA STANOWISKU:

 • Optymalizacja zakupów usług podwykonawczych o charakterze stałym
 • Utworzenie i aktualizowanie bazy podwykonawców
 • Wsparcie Kierowników Obiektów w zakresie zorganizowania ofert na duże prace inwestycyjne na obiektach
 • Optymalizacja zakupów materiałów
 • Organizowanie/wyszukiwanie firm podwykonawczych
 • Negocjowanie umów z dostawcami usług i materiałów
 • Okresowe przetargi weryfikujące ceny rynkowe dla usług i materiałów
 • Współpraca z działem handlowym w zakresie wsparcia przy ofertowaniu (pomoc w kalkulacji kosztów podwykonawczych)
 • Organizowanie zakupów innych usług i materiałów, np.: materiały biurowe, narzędzia, samochody, usługi telekomunikacyjne i wsparcie IT, usługi kurierskie, świadczenia pozapłacowe dla pracowników
 • Współpraca z działem procurement w centrali korporacji w zakresie dostawców globalnych / międzynarodowych

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w prowadzeniu procesów zakupowych w branży związanej z usługami dla nieruchomości
 • Umiejętności negocjacji warunków współpracy
 • Bardzo dobra znajomość narzędzia Excel w aspekcie analizy danych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację
 • Zdolności analityczne

FIRMA OFERUJE:

 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w przyjaznym otoczeniu
 • Umowę na czas nieokreślony
 • Wynagrodzenie podstawowe na poziomie ok. 7500 zł brutto + premia uznaniowa roczna
 • Bonusy: opieka medyczna, możliwość dołączenia do multisport, atrakcyjny pakiet ubezpieczenia grupowego

Zainteresowany? Prześlij nam swoje CV!

Technik Obiektu (Wrocław)

Naszym Klientem jest firma specjalizująca się w branży Facility Management działająca na rynku od kilkunastu lat, obsługująca nieruchomości na terenie Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Katowic.


ZADANIA NA STANOWISKU:

 • Monitorowanie pracy powierzonych urządzeń i instalacji
 • Bieżąca konserwacja i inspekcje instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Bieżąca konserwacja i inspekcje instalacji elektrycznych
 • Bieżąca konserwacja i inspekcje instalacji wodnych i kanalizacyjnych
 • Usuwanie drobnych usterek i awarii urządzeń
 • Wykonywanie planowych inspekcji i przeglądów
 • Drobne prace remontowe – malowanie, gipsowanie, prace ogólnobudowlane
 • Dbałość o zapewnienie odpowiedniego poziomu usług i satysfakcji klientów
 • Współpraca z podwykonawcami w zakresie prac konserwatorskich i remontowych
 • Pełnienie dyżurów interwencji pogotowia technicznego zgodnie z ustalonym grafikiem

 


OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • Wykształcenie średnie techniczne (preferowane specjalności: elektryczna lub podobne)
 • Praktyczna znajomość budowy, obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, niskoprądowych
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, diagnozowanie usterek
 • Prawo jazdy kat. B
 • Praktyczne znajomość obsługi pakietu MS Office
 • Zaangażowanie, sumienność, rzetelność
 • Umiejętność pracy w zespole

FIRMA OFERUJE:

 • Możliwość rozwoju zawodowego w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Współpracę w dłuższej perspektywie czasowej
 • Stabilne warunki zatrudnienia

Zainteresowany? Prześlij nam swoje CV!

Specjalista ds. technicznych (Bochnia)

Naszym Klientem jest firma specjalizująca się w branży Facility Management działająca na rynku od kilkunastu lat, obsługująca nieruchomości na terenie Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Katowic.


ZADANIA NA STANOWISKU:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji obiektów
 • Bieżące administrowanie obiektami
 • Utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym
 • Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z obsługiwanymi nieruchomościami
 • Nadzorowanie przeglądów obiektów
 • Prowadzenie i uzupełnianie danych w systemie helpdeskowym
 • Utrzymywanie dokumentacji dotyczącej obsługiwanych obiektów
 • Planowanie remontów - odtworzenia (w tym przeglądy i konserwacje) i modernizacji - ulepszenia budynków, budowli, urządzeń i instalacji, elementów wizualizacji
 • Realizacja prac remontowych i modernizacyjnych oraz przeglądów i
  konserwacji budynków, urządzeń i instalacji, elementów wizualizacji
  wymaganych prawem budowlanym, przepisami p.poż itp.
 • Realizacja działań związanych z usuwaniem usterek/ awarii/ szkód
 • Realizacja zadań z zakresu ochrony ppoż
 • Realizacja zadań w zakresie eksploatacji obiektów
 • Reprezentowanie Klienta na zewnątrz (instytucje, podwykonawcy)

 

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • Wykształcenie co najmniej średnie (preferowane o profilu technicznym)
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku, najlepiej w zakładzie
  przemysłowym
 • Znajomość DSO, SAP, BMS, systemu VRV
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • Dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność, skuteczność w działaniu
 • Posiadanie umiejętności obsługi pakietu MS Office, dokonywania
  przedmiaru robót budowlanych, obsługi plików w formacie DWG, skanowanie dokumentów i ich "obróbki" (w tym zdjęcia),
 • Prawo jazdy kat.B

FIRMA OFERUJE:

 • Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Dobrą atmosferę i warunki pracy
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
 • Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje

Zainteresowany? Prześlij nam swoje CV!

Technik Obiektu (Bochnia)

Naszym Klientem jest firma specjalizująca się w branży Facility Management działająca na rynku od kilkunastu lat, obsługująca nieruchomości na terenie Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Katowic.


ZADANIA NA STANOWISKU:

 • Monitorowanie pracy powierzonych urządzeń i instalacji
 • Bieżąca konserwacja i inspekcje instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Bieżąca konserwacja i inspekcje instalacji elektrycznych
 • Bieżąca konserwacja i inspekcje instalacji wodnych i kanalizacyjnych
 • Usuwanie drobnych usterek i awarii urządzeń
 • Wykonywanie planowych inspekcji i przeglądów
 • Drobne prace remontowe – malowanie, gipsowanie, prace ogólnobudowlane
 • Dbałość o zapewnienie odpowiedniego poziomu usług i satysfakcji klientów
 • Współpraca z podwykonawcami w zakresie prac konserwatorskich i remontowych
 • Pełnienie dyżurów interwencji pogotowia technicznego zgodnie z ustalonym grafikiem


OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • Wykształcenie średnie techniczne (preferowane specjalności: elektryczna lub podobne)
 • Praktyczna znajomość budowy, obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, niskoprądowych
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, diagnozowanie usterek
 • Prawo jazdy kat. B
 • Praktyczne znajomość obsługi pakietu MS Office
 • Zaangażowanie, sumienność, rzetelność
 • Umiejętność pracy w zespole

FIRMA OFERUJE:

 • Możliwość rozwoju zawodowego w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Współpracę w dłuższej perspektywie czasowej
 • Stabilne warunki zatrudnienia

Zainteresowany? Prześlij nam swoje CV!

Kierownik Techniczny Obiektu (Radom)

Naszym Klientem jest czołowa na polskim rynku firma z branży Technical Facility Management, będąca również częścią dużej organizacji międzynarodowej o ponad stuletniej tradycji.


ZADANIA NA STANOWISKU:

 • koordynowanie działań dotyczących obsługi technicznej obiektu, zgodnie z umową zawartą z Klientem,
 • zarządzanie grupą techników w zakresie obsługi infrastruktury technicznej budynku (zespół 12-osobowy),
 • współpraca z przedstawicielami obiektu,
 • obsługa zleceń dotyczących infrastruktury technicznej,
 • nadzór nad wykonywaniem prac konserwacyjnych oraz usuwaniem bieżących awarii instalacji budynku (elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych, przeciwpożarowych, sterowania i automatyki),
 • ofertowanie prac podwykonawców i nadzór nad pracami realizowanymi przez podwykonawców oraz terminami

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • znajomość przepisów BHP,
 • doświadczenie w zakresie obsługi systemów BMS oraz niskoprądowych (SAP, DSO, CCTV, KD, SSWiN), instalacji: HVAC, elektrycznych, wod-kan., gazowych, ppoż.,
 • minimum 3 lata doświadczenia w obsłudze technicznej obiektów o powierzchni powyżej 8.000 m2, co najmniej 1 rok doświadczenia na stanowisku kierowniczym
 • uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej obiektu
 • preferowane wykształcenie wyższe
 • j. angielski w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie

FIRMA OFERUJE:

 • umowę na czas nieokreślony
 • wynagrodzenie podstawowe 8000 – 10000 zł brutto
 • bonusy: opieka medyczna, możliwość dołączenia do multisport, atrakcyjny pakiet ubezpieczenia grupowego
 • komputer, telefon komórkowy, niezbędne narzędzia obiektowe

Zainteresowany? Prześlij nam swoje CV!

Specjalista ds. e-marketingu (Gliwice)

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • Stworzenie koncepcji marketingowej,
 • Zarządzanie internetowym kanałem sprzedaży,
 • Optymalizacja i administrowanie stroną www, sklepem internetowym, platformą sprzedażową B2B,
 • Rozwiązywanie incydentów zgłaszanych przez użytkowników i systemy monitorujące,
 • Rozwój sprzedaży produktów za pośrednictwem platformy sprzedażowej,
 • Monitorowanie i analiza skuteczności przeprowadzonych działań oraz ich ciągła optymalizacja,
 • Analiza rynku oraz nowych trendów,
 • Planowanie i realizacja działań z obszaru performance marketingu,
 • Przygotowywanie cyklicznych analiz i raportów.

 

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • Dobrej znajomości branży e-commerce i marketingu internetowego,
 • Ogromnej samodyscypliny ze względu na samodzielne stanowisko,
 • Chęci do zainicjowania i zaangażowania się w projekt,
 • Wiedzy, praktyki, umiejętności w zakresie SEM, SEO, Google Ads, Google Analytics, Google Webmaster Tools,
 • Umiejętności analizy, wyciągania wniosków i prezentacji danych,
 • Komunikatywności i doskonałej organizacji.


FIRMA OFERUJE:

 • Atrakcyjne oraz elastyczne warunki zatrudnienia (UoP lub B2B),
 • Udział w zyskach ze sprzedaży w e-sklepie,
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów oraz kreatywnych rozwiązań, dużą samodzielność w działaniu,
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Niezbędne narzędzia do pracy.

Zainteresowany? Prześlij nam swoje CV!

SPEDYTOR MIĘDZYNARODOWY (WARSZAWA / KATOWICE)

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • pozyskiwanie ładunków oraz wycena i ofertowanie usług w transporcie międzynarodowym i krajowym,
 • organizacja i kontrola przebiegu procesu transportowego,
 • pozyskiwanie i monitorowanie pracy przewoźników/ kierowców,
 • budowanie prawidłowych relacji z Klientami i przewoźnikami,
 • monitorowanie jakości świadczonych usług,
 • współpraca z poszczególnymi jednostkami oddziału w celu optymalizacji jakości serwisu,
 • kontrola stanu zadłużenia obsługiwanych klientów i działania windykacyjne
 

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku spedytora min. 3 lata,
 • własna baza klientów,
 • język obcy w stopniu minimum komunikatywnym,
 • wiedza z zakresu spedycji samochodowej w ruchu międzynarodowym i krajowym,
 • wiedza w zakresie obowiązujących przepisów prawa regulujących procesy spedycji,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji i szybkiego podejmowania decyzji,
 • umiejętność pracy pod presją czasu

FIRMA OFERUJE:

 • możliwość rozwoju zawodowego w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • współpracę w dłuższej perspektywie czasowej
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę, B2B)
 • wynagrodzenie 3000 - 4500 zł netto uzależnione od doświadczenia

Zainteresowany? Prześlij nam swoje CV!

New Business Manager (Warszawa – Mokotów)

Naszym Klientem jest lider badań Eyetrackingowych w Polsce. 


DLACZEGO WARTO?

 • Praca w rozwijającej się branży badań eyetrackingowych
 • Praca w małej firmie, z płaską strukturą, niestandardowym luźnym klimatem, nienormowanym czasem pracy i przede wszystkim bardzo dużymi możliwościami zarówno rozwoju jak i zarobku
 • Wyjazdy na konferencje zagraniczne, szkolenia u dostawców narzędzi badawczych
 • Kontakt z najnowszymi technologiami w badaniach, możliwość tworzenia nowych narzędzi oraz realny wpływ na kształt rynku.
 

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • nawiązywanie i utrzymywanie długoterminowych relacji z obecnymi klientami oraz partnerami
 • zarządzanie procesem sprzedaży oraz tworzenie indywidualnych ofert
 • rozwój biznesu, identyfikacja nowych możliwości rynkowych oraz tworzenie i wdrażanie strategii

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • doświadczenie sprzedażowe i negocjacyjne
 • kreatywność, reagowanie na potrzeby rynku
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację (kontakt z dostawcami narzędzi badawczych, wyjazdy na zagraniczne konferencje, itp.)
 • uśmiech, otwartość, pozytywne nastawienie :)
 • doświadczenie w pracy w badaniach lub reklamie będzie mile widziane
 

FIRMA OFERUJE:

 • fascynującą pracę w rozwijającej się branży badań marketingowych
 • partnerską atmosferę pracy w młodym zespole
 • swobodę i autonomię w wykonywaniu obowiązków
 • umowę o pracę, stałe wynagrodzenie i wysokie prowizje
 • dostęp do najnowocześniejszych na rynku technologii badawczych

Zainteresowany? Prześlij nam swoje CV!

Specjalista ds. zakupów (Trzebnica)

Naszym Klientem jest producent mebli fryzjerskich i kosmetycznych z Trzebnicy.


ZADANIA NA STANOWISKU:

 • Analiza potrzeb zakupowych i organizacja procesu zakupowego w podległych grupach towarowych,
 • Negocjowanie cen oraz warunków współpracy z dostawcami,
 • Składanie zamówień i zapewnienie terminowych dostaw materiałów do produkcji oraz towarów handlowych,
 • Bieżąca współpraca z dostawcami oraz aktywne poszukiwanie nowych,
 • Stały monitoring dostawców oraz cen na rynku.
 

GŁÓWNY CEL STANOWISKA:

 • Obsługa procesów zakupowych w celu zapewnienia terminowości, efektywności kosztowej, jakości i ciągłości dostaw.
 

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • Doświadczenie minimum 2-3 letnie w pracy w obszarze zaopatrzenia produkcji,
 • Wykształcenie minimum średnie, preferowane kierunki: logistyka, handel,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne,
 • Umiejętność pracy w dynamicznym środowisku,
 • Samodzielność i aktywność w działaniu,
 • Systematyczność, terminowość w realizacji zadań,
 • Znajomość angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację,
 • Znajomość pakietu Ms Office oraz umiejętność pracy na programach klasy ERP.

FIRMA OFERUJE:

 • Umowę o pracę,
 • Wynagrodzenie stałe z systemem premiowym,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Pakiety szkoleń,
 • Wyjazdy integracyjne, uczestnictwo w targach i kongresach branżowych.

Zainteresowany? Prześlij nam swoje CV!

Specjalista ds. marketingu i sprzedaży (Wrocław)

Naszym Klientem jest dystrybutor ekskluzywnego sprzętu z zakresu medycyny, kosmetologii estetycznej i najnowszej generacji dermokosmeceutyków


ZADANIA NA STANOWISKU:

 • sprzedaż bezpośrednia wyposażenia salonów kosmetycznych poprzez sklep stacjonarny oraz sklep internetowy,
 • aktywne poszukiwanie nowych kanałów dotarcia do potencjalnych odbiorców,
 • kreowanie akcji marketingowych-PRowych wspierających sprzedaż wyposażenia salonów kosmetycznych,
 • współpraca z mediami branżowymi, blogerami, itp.,
 • uczestnictwo w projektach Pro4Design – wyposażenia salonów kosmetycznych „pod klucz”,
 • analiza i bieżące monitorowanie rynku (konkurencji).
 

GŁÓWNY CEL STANOWISKA

 • przeprowadzanie akcji promocyjno-marketingowych w zakresie B2C wg określonych wcześniej założeń,
 • przygotowywanie ofert i przyjmowanie zamówień wg określonych zasad sprzedaży,
 • wdrożenie nowych towarów handlowych do oferty B2C wg określonych procedur wdrożenia i ostatecznej akceptacji Działu Handlowego

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe kosmetologiczne lub menadżerskie z doświadczeniem w branży kosmetologicznej oraz marketingu/PR,
 • doświadczenie sprzedażowe w branży kosmetologicznej oraz marketingowe-PRowe,
 • umiejętności negocjacyjne, handlowe,
 • umiejętności związane z promocją sprzedaży (marketing, PR),
 • obsługa komputera i poruszania się w internecie z obsługą portali społecznościowych i handlowych włącznie,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu minimum dobrym,
 • mile widziana umiejętność obsługi dowolnego oprogramowania klasy ERP.
 

FIRMA OFERUJE:

 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie z systemem premiowym,
 • niezbędne narzędzia pracy tj. komputer, telefon, samochód służbowy do wykorzystania w celach służbowych,
 • pakiety szkoleń – techniki profesjonalnej sprzedaży, system zarządzania jakością wg ISO 9001, filozofia KAIZEN
 • wyjazdy integracyjne, uczestnictwo w targach i kongresach branżowych.
 

Zainteresowany? Prześlij nam swoje CV!

Programista Sterowników PLC (cała Polska)

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • Programowanie sterowników Siemens PLC
 • Obszywanie i modyfikacja szaf sterujących w fabrykach Klientów
 • Nadzór nad instalacją
 • Kontakty z technikami producentów maszyn podczas rozruchów
 • Odpowiedzialność za przeprowadzanie projektu od początku do końca jako osoba nadzorująca projekt.
 • Modyfikacje programowe w maszynach, jak i tworzenie nowych programów do transporterów palet
 • Integracja programowa maszyn pakujących zestawionych w jeden ciąg pakujący
 • Tworzenie protokołów wymiany danych między systemami etykieciarek, baz danych Klienta SAP itp.
 

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • Doświadczenie z zakresu programowania sterowników PLC Siemens, Tia portal i instalacji elektrycznych
 • Wykształcenie Wyższe lub potwierdzone umiejętności z zakresu programowania, elektryki i znajomości j. angielskiego
 • Bardzo dobra znajomość elektryki: schematy, instalacje.
 • Uprawnienia SEP
 • Prawo jazdy kat B
 • Znajomość programów AutoCad, Tia Portal
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w fabrykach, pod presją czasu i Klienta
 • Mile widziana umiejętność i brak oporu przed drobnymi pracami serwisowymi
 • Dokładność, sumienność, zaangażowanie, lojalność, zdolność do długich godzin pracy, komunikatywność
 • Zainteresowanie zagadnieniami technicznymi

GŁÓWNY CEL STANOWISKA:

 • Integrowanie maszyn pakujących w jeden ciąg pakujący, z uwzględnieniem wymiany sygnałów, nadrzędnych systemów sterowania
 • Cel nadrzędny: kończenie projektów podpisanym protokołem odbioru maszyn przez zadowolonego Klienta
 

FIRMA OFERUJE:

 • Zatrudnienie w oparciu o UoP lub B2B
 • Samochód do celów służbowych, komputer, telefon, niezbędne narzędzia
 • Szkolenia proponowane przez producentów maszyn
 • Premie za przeprowadzenie kompletnego projektu jako nadzorujący
 • Atrakcyjne wynagrodzenie

Zainteresowany? Prześlij nam swoje CV!

PRZEŚLIJ NAM SWOJE CV

KONTAKT

Motion Recruitment S.C.
ul. Zwycięstwa 13/7
44-100 Gliwice
NIP: 631 268 33 02

tel.: +48 32 307 40 70
e-mail.: biuro@motionhr.pl

Wpis do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 21013

Prześlij nam swoje CV!

Copyright (c) 2016 by MotionHR. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: ArcyReklama.pl